ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลื่ยนไปอย่างรวดเร็วและแทบจะมีการพัฒนาตลอดเวลา โดยสามารถสังเกตุได้ง่ายๆจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆที่มักจะมีการอัพเดตให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในมุมมองของการทำธุรกิจนั้นจะมีการแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลื่ยนและเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Intelligence Enterprise คืออะไร แล้วจะทำธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไร?

 

Intelligence Enterprise คืออะไร

คือกลยุทธ์และแนวทางที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยการแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด โดยรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของขั้นตอนการผลิต การตลาด การขายและการเงิน ซึ่งการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยให้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นั้นจะช่วยให้เราทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวัน

ธุรกิจแบบ Intelligent Enterprise เป็นอย่างไร

เนื่องจากปัจจุบันเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เช่น การใช้ AI , Internet of Things (IoT) และการใช้ Blockchain โดยทาง SAP เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้กลายเป็นการทำธุรกิจแบบ Intelligent enterprises ที่จะใช้เทคโนโลยีลดข้อผิดพลาดและทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น องค์กรของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ระบบของเราจะสามารถบอกได้ว่ากลุ่มลูกค้าไหนจะมีโอกาสในการต่อยอดและสามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง SAP เรียกการทำธุรกิจแบบนี้ว่า Intelligent Enterprise

Intelligence Enterprise คืออะไร แล้วจะทำธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไร?

SAP ได้แนะนำ 3 สิ่งที่จะช่วยให้องค์กรกลายเป็น Intelligent Enterprise

1.    Intelligent Suite – เป็นการรวมกันของแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้ขั้นตอนในการทำธุรกิจ การผลิตและการติดต่อกับลูกค้าดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่รายงานผลวันต่อวัน โดยแอปพลิเคชั่นนี้สามารถรองรับการใช้ได้ทั่วโลกในทุกอุตสาหกรรม

2.    Digital Platform – SAP Cloud Platform และ SAP HANA Data Management Suite จะช่วยให้เราจัดการข้อมูลโดยการรวบรวม ขยายผลลัพธ์ เชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันและช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรบนแพลตฟอร์มของ SAP

3.    Intelligent Technologies – SAP Leonardo จะเข้าไปฝังตัวร่วมกับเทคโนโลยีของลูกค้าอย่าง AI หรือ IoT (Internet of things) ซึ่งจะช่วยในการแนะนำรูปแบบการผลิต แนะนำผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าหากเรามี 3 สิ่งนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของเราก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบ Intelligence Enterpriseเพื่อเพิ่มการผลิตให้เร็วและทันคู่แข่ง นอกจากนี้จะช่วยให้คนในองค์กรมีการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีข้อผิดพลาดที่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและพร้อมที่จะร่วมงานกับเราแบบระยะยาว

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราเพียงติดต่อมาทาง Triforce เราจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ นอกจากนี้เรายังมีบริการ “SAP On Cloud” สำหรับ SME อีกด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-235-2312

แหล่งอ้างอิง :

https://www.sap.com/products/intelligent-enterprise.html

https://www.sap.com/documents/2019/05/fa09d6fc-4b7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

https://www.sap.com/documents/2018/06/1ea231a7-077d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

https://blog-sap.com/analytics/2018/05/10/what-is-the-intelligent-enterprise-and-why-does-it-matter/

 

Please follow and like us: