ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) เป็นระบบที่รวมข้อมูลของทุกฟังก์ชั่นการจัดการทั้งหมดขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการทางการเงิน ฝ่ายบุคคล การวางแผนและการผลิต ซึ่งโปรแกรมระบบ ERP นั้นจะช่วยจัดการกระบวนการ, ประสานงาน และประมวลผล  โดยมีการแนะนำกระบวนการที่ดีที่สุด (Best Practice) ของระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานออกแบบกระบวนการทำงานได้ง่าย

ทำไมองค์กรถึงควรใช้โปรแกรมระบบ ERP

 

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการอัพเดตตลอดเวลา ทางทรัยฟอร์สแนะนำให้องค์กรลงทุนในโปรแกรมระบบ ERP ที่มีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ และรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เพราะเมื่อองค์กรมีการเติบโตและขยายตัวยิ่งขึ้น ความท้าทายในการรองรับความต้องการใหม่ และความยุ่งยากในการจัดการกระบวนการที่ยุ่งยากก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นวันนี้ทาง Triforce จึงนำข้อดีของโปรแกรมระบบ ERP มาฝากว่ามีอะไรบ้างแล้วจะเป็นประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไร

สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ข้อดีข้อแรกเลยก็คือข้อมูลจะอัพเดตตลอดเวลาแบบ Real-time ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP นั้นจะเชื่อมโยงทุกแผนกในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน โดยทุกฝ่ายจะเห็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทำงานได้ง่าย ข้อมูลจะไหลต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แก่ผู้บริหาร เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรให้ดีขึ้น

การไม่สื่อสารกันภายในองค์กรหรือสื่อสารกันได้ไม่ครบถ้วนนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้พนักงานขาดข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน โปรแกรมระบบ ERP จะเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนนี้และจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

ในหลายๆ ธุรกิจการจัดสรรทรัพยากรเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม แต่โปรแกรมระบบ ERP นั้นจะช่วยในการวางแผน เช่นการจัดซื้อ การสำรองวัตถุดิบ และลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและจะช่วยให้พนักงานในองค์กรประหยัดเวลามากขึ้น จึงทำให้คนในองค์กรสามารถใช้เวลาที่เหลือเหล่านี้ไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้ดึขึ้น

เชื่อมโยงครบวงจร

โปรแกรมระบบ ERP นั้นมีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีทั้งหมดมาสนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ โดยสามารถสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำเพียงครั้งเดียว ซึ่งการรวมกันของทุกขั้นตอนนั้นจะนำไปถึงการช่วยให้มีความคิดและการตัดสินใจที่ดีมากยิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจโปรแกรมระบบ ERP ทางทรัยฟอร์สก็มีตัว SAP BYD มานำเสนอ โดย SAP Business ByDesign นั้นเป็นโปรแกรม Cloud สำเร็จรูปที่จะช่วยให้การทำธุรกิจและการบริหารจัดการทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สนใจโทร : 02-235-2312 หรือเขียนมาที่ info@triforcegs.com โดย Triforce นั้นเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ SAP ซึ่งทางเรารับรองได้ว่าคุณจะได้รับเซอร์วิสพร้อมกับราคาที่ดีที่สุดกลับไปอย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิง : 

https://bit.ly/2TAFxlC

Please follow and like us: