งาน Best Practice of Budgeting and Planning for FSI and update of IFRS

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายๆ บริษัทได้รับ ผลกระทบทางด้านการเงินและความไม่แน่นอนจาก ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจในหลายๆธุรกิจนั้นก็ คือการวางแผนการเงินและการจัดทำงบประมาณอย่างไรให้มี ประสิทธิภาพและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

งานสัมมนานี้จะช่วยแนะนำแนวทางการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งการจัดทำงบประมาณในช่วงวิกฤติ COVID-19 นอกจากนั้น ยังอัพเดทความคืบหน้าในเรื่องของ IFRS รวมถึงกลยุทธการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-235-2312 (ติดต่อคุณ PoP)

E-mail: info@triforcegs.com

งานนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน