สัมมนาพาเพลิน! ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Digital Transformation Excellence for Industrial Manufacturing” ในวันที่ 15 มกราคม 2563

ถ้างานที่คุณทำคือ Financial, Operations, Supply Chain, Production, Planning & Manufacturing งานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายมากยิ่งขึ้น

Move forwards with speed and agility by combining solutions, know-how and industry-specific process expertise plus data analytics so that the right digital reference architecture is defined and delivered. In this context, a model-company approach is aimed at simplifying and increasing the speed of the digital transformation journey to Intelligent Enterprise.

Meet us!

วันที่ : วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

เวลา : 08.30 – 13.00 น. (buffet lunch included)

สถานที่ : ห้อง El Grand A-B , ณ Amata Spring Country Club

Recommended attendees: C levels (CEO, CFO, COO, CIO), SVP, VP Of Accounting & Finance, Production, Supply Chain, Manufacturing, etc.)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 (** ที่นั่งมีจำกัด**)

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-235-2312 (ติดต่อคุณ PoP)

E-mail: info@triforcegs.com

งานนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

Agenda

TimeTopics
 

8.30 – 9.00

 

Registration
 

09:00 – 09:10

 

Welcome Remark

Joan Lee, Executive Director,Triforce Global Solutions

 

 

09:10 – 09:50

 

Digital Transformation for Finance & Accounting Excellence

Nuttama Keoboonrueng, Executive Director, Triforce Global Solutions

09.50 – 10:10Coffee Break
 

 

10:10 – 11:00

 

Digital Transformation for Operation & Production Excellence

Alex Chua, Director APJ & GC Solution Experts, SAP Asia

 

11:00 – 12:00

Digital Transformation for Supply Chain Excellence

Eng Seong Teoh, Regional Sales Director, Triforce Global Solutions

 

12:00 – 13:00

 

International Buffet Lunch
 

 

 

 

SIGN UP

Please fill out the following form to register for this event: