โปรแกรมระบบ SAP อันดับหนึ่งของโลก

ทรัยฟอร์ส (Triforce) เป็นพันธมิตรกับซอฟท์แวร์ผู้นำอันดับหนึ่งของโลก เพื่อนำเสนอโปรแกรมระบบ SAP Business ByDesign ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ Cloud ERP สำเร็จรูปอยู่บนฐานข้อมูล HANA ของ SAP ที่จะช่วยจัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างเป็นระบบมากที่สุด

SAP BYD เป็นโปรแกรมระบบ ERP สำเร็จรูปแบบ suite-in-a box ซึ่งได้มีการรวมระบบงานทุกส่วนที่องค์กรต้องใช้ไว้ครบถ้วน นอกจากนั้น กระบวนการทำงานในระบบยังเป็นไปตาม Best Practice ซึ่งโปรแกรมระบบ SAP ได้จากประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำของโลกมากว่า 40 ปี ตั้งแต่ในส่วนของระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบขาย ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า ไปจนถึง ระบบบริหารงานโครงการ ระบบบริการและสัญญา ระบบบัญชีการเงิน และระบบทรัพยากรบุคคล โดยระบบดังกล่าวทั้งหมดนี้จะมีโปรแกรมระบบ Cloud ERP สำเร็จรูปช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีระเบียบ สามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากที่สุด  

ด้วยเทคโนโลยีแบบคลาวน์ และ ฐานข้อมูลที่เปี่ยมด้วยพลัง Hana In-memory  องค์กรสามารถใช้โปรแกรมระบบ ERP สำเร็จรูปได้ง่าย อย่างรวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือแอพบนมือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลานานในการวางระบบ และเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ   นอกจากนั้นโปรแกรมระบบ SAP BYD ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในตัว ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ ได้ผ่านทางมือถือ หรือ iPad ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมระบบ SAP BYD ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร โดยมีผู้ใช้งานกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และรองรับการจัดทำรายงานภาษีตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ ระบบรองรับการทำงานแบบไม่จำกัดบริษัท และรองรับการทำบัญชีตามมาตรฐานต่างๆ โปรแกรมระบบ SAP BYD กำจัดขั้นตอนในการติดตั้งระบบ อัพเกรด รวมทั้งการสำรองข้อมูล โดยงานทั้งหมดนี้ ทางโปรแกรมระบบ SAP จะเป็นผู้บริหารจัดการให้ เพื่อให้คุณสามารถบริหารข้อมูลภายในองค์กรอย่างราบรื่นและมุ่งมั่นกับการขยายธุรกิจที่คุณชำนาญได้อย่างเต็มที่

ERP
ERP

ระบบบัญชีการเงิน

 • เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกระบบงาน รวมทั้งช่วยให้คุณบริหารเงินสดได้ผ่านระบบ Cash & Liquidity
 • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการด้านการเงิน และการบัญชี
 • แสดงข้อมูลการเงิน และผลประกอบการขององค์กร ผ่าน iPad และเว็บ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน

 • ช่วยปรับปรุงการจัดการระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน
 • เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าและคู่ค้าได้ดีขึ้น
 • รองรับ workflow และการทำงานแบบอัตโนมัติ

ระบบผลิต

 • เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งระบบ ลดต้นทุน และผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 • ทำงานร่วมกับระบบบริหารโครงการ (Project Management) ระบบคลังสินค้า (Warehouse) และระบบขนส่ง (Logistics)

ระบบจัดซื้อ

 • ช่วยให้พนักงานจัดการขอซื้อได้เอง ผ่านระบบแบบ Self -Service
 • จัดทำและรองรับกระบวนการขอใบเสนอราคา (RFQ) ได้โดยอัตโนมัติ
 • ลดขั้นตอนการทำงานผ่านระบบ automation
 • วิเคราะห์และวัดผลการดำเนินงานของคู่ค้าและผู้ขายได้ง่าย

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ช่วยให้องค์กรจัดการกับทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และการบันทึกเวลาทำงานได้ง่าย ผ่านระบบ Employee Self-Service (ESS)
 • จัดการกับทักษะ (skills) ของหนักงานและทำงานร่วมกับระบบบริหารงานโครงการ (Project Management)
 • รองรับการบันทึกเวลาทำงานด้วย ระบบ Timesheet & ระบบเบิกค่าใช้จ่าย Expense ผ่านทั้งทางเว็บหรือมือถือ

ระบบริหารงานโครงการ 

 • ช่วยในการบริหารงานโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งแบบซับซ้อนและเรียบง่าย ช่วยให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย จัดการทีมงาน สามารถติดตามความคืบหน้าและสถานะของโครงการได้แบบเรียลไทม์
 • เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับ MS Project
 • ติดตามและตรวจสอบ รายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลทางการเงิน การจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งแจ้งเตือน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ระบบจัดจำหน่าย

 • ช่วยพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • ลดการเก็บสต็อกสินค้ามากเกินไป ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง และช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับระบบ POS, PMS, Barcode และอื่นๆได้

ระบบเพิ่มเติม

 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่องค์กรมี (Open-integration)
 • มีเครื่องมือในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม (SDK toolkits) เพื่อให้คุณสามารถดัดแปลงหรือสร้างแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้เอง
 • มีแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้ ซึ่งพัฒนาโดย SAP partner จากทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการธุรกิจเฉพาะด้าน และสามารถดาวโหลดมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

SAP BYD – Trusted by Growing Businesses Around the World

ERP
ERP
ERP