IFRS 17

ระบบ IFRS 17 ของทรัยฟอร์ส รองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Report Standard) ซึ่งถูกกำหนดโดย International Accounting Standards Board (IASB)  

องค์กรในธุรกิจประกัน จะต้องจัดทำรายงานตามมาตรฐาน IFRS 17 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมาตรฐาน IFRS 17 เป็นมาตรฐานสำคัญที่มีผลกระทบกับการบันทึกบัญชีขององค์กรประกันภัย และประกันชีวิตในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา  

โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับ CCH Tagetik ซึ่งได้รับรางวัล 2018 Best Financial Management Solution จาก SIIA Business Technology CODiE Awards  โซลูชั่นส์ CCH Tagetik IFRS 17 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน IFRS 17 เป็นไปได้ง่าย โดยผ่านเครื่องมือคำนวณ รูปแบบและฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

CCH Tagetik ครอบคลุมทุกส่วนของมาตรฐาน IFRS 17 ด้วยเครื่องมือการคำนวณที่รองรับทั้งธุรกิจประกันชีวิต และประกันภัย  ซึ่งได้รับการยอมรับจาก IASB และผู้วางมาตรฐานต่างๆ   สูตรการคำนวณในระบบ IFRS 17 ของ CCH Tagetik รวมถึง Premium Allocation Approach (PAA)/General Model, Building Block Approach (BBA), และ Variable Fee Approach (VFA).

IFRS 17

ประโยชน์

 • ด้วยวิธีการแบบ non-disruptive approach ของ CCH Tagetik องค์กรจะสามารถใช้และซื้อเฉพาะในส่วนที่ต้องการได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนของซอฟต์แวร์และค่าวางระบบจะไม่ทำให้องค์กรต้องซื้อทั้งหมด
 • Preconfigured calculations เนื่องจากสูตรการคำนวณได้ถูกออกแบบไว้ในระบบแล้ว ทำให้ระยะเวลาในการวางระบบสั้นขึ้น และยืดหยุ่นได้ตามความต้องการขององค์กร
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบประกัน และระบบอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณ
 • เป็นฐานข้อมูล เก็บข้อมูลแบบครบถ้วน รวมทั้งที่มาที่ไป เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังและวิเคราะห์ได้โดยง่าย
 • ด้วยเทคโนโลยีการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้ระบบเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการข้อมูลอันมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • ตรวจสอบกฏและเกณฑ์การคำนวณ และควบคุมทั้งกระบวนการได้
 • สามารถปรับเปลี่ยน สูตรและ calculation model เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป หรือตามความต้องการพิเศษขององค์กรได้

การทำงาน

Tagetik รองรับกระบวนการทำงานของ IFRS 17 เช่น:

 • การจัดเตรียม รวบรวมข้อมูล และปรับมาตรฐานจากข้อมูลแหล่งต่างๆกัน
 • คำนวณข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างรวดเร็ว
 • เก็บข้อมูลในอดีต เพื่อการตรวจสอบ
 • คำนวนรายละเอียด เพื่อรองรับรูปแบบทั้ง PAA, BBA และ VFA
 • สร้างรายการคู่บัญชีเพื่อการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี
 • เก็บข้อมูลการคำนวณ รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ได้ครบถ้วน
 • รองรับการเรียกดูรายงาน และข้อมูลผ่านระบบ BI ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และเชิงลึกได้

นอกเหนือจากโซลูชั่นส์ IFRS 17 ของ Tegetik  เรายังมีโซลูชั่นส์ในส่วนของ IFRS9 Financial Instruments, IFRS16 Lease Accounting และ IFRS15 Revenue Accounting

ข้อมูลทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ ©CCH Tagetik 2017 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tagetik.com/th/solutions/disclosure-compliance/ifrs-17

IFRS 17