The Leader in Accounting Systems for Manufacturing

SunSystems

ทรัยฟอร์สนำเสนอ SunSystems ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีการเงินชั้นนำของโลก โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

ซอฟต์แวร์ SunSystems หรือที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยในชื่อ SunAccount หรือ SunAccounting รวมความสามารถในการจัดการบัญชีและการเงิน และรองรับการทำงานตามมาตรฐานบัญชีสากล ทั้ง International IFRS และ GAAP โดยมีผู้ใช้งานกว่า 10,000 องค์กร ใน 132 ประเทศทั่วโลก และรองรับการทำงานกว่า 30 ภาษา

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้ จากระบบบัญชี SunSystems

 • วางระบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว (1-6 เดือน) ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาสั้น
 • ปิดบัญชีได้ภายใน 1-3 วัน
 • เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี
 • มีรหัสวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง เพื่อการวิเคราห์ข้อมูลและออกรายงานได้
 • ให้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินในเชิงลึก เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 • รองรับการควบคุมงบประมาณ (Budget Control)
 • ง่ายในการใช้งาน  ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เรียกดูข้อมูล และออกรายงานได้ง่าย
 • เป็นระบบ web base โดยสามารถใช้งานในรูปแบบของ Cloud หรือ On-Premise ได้
 • รองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
 • เลือกใช้ตามโมดุลที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องซื้อทั้งแพคเกจ
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Core System, Bank Payment และ POS ได้โดยง่าย
 • มีบริการช่วยเหลือและบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน  รวมทั้งการอัพเกรดเวอร์ชั่น

SunSystems Financial

Home

Accounting

 • เป็นระบบบัญชีรวม (Integrated Ledger) ซึ่งจะทำการอัพเดทข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของ ระบบบัญชีทั่วไป (G/L) ระบบลูกหนี้ (A/P) และระบบเจ้าหนี้ (A/R) ให้อัตโนมัติ
 • มีระบบรหัสวิเคราะห์ (Analysis Dimension) ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดความหมายและความยาวของรหัสวิเคราะห์ได้เอง
 • ออกรายงานได้ตลอดเวลา และได้ข้อมูลที่อัพเดททันต่อการตัดสินใจขององค์กร
 • ลดขั้นตอนในการทำการปิดงบสิ้นเดือน ทำให้สามารถปิดงบและสรุปยอดได้อย่างรวดเร็ว
 • ระบบการออกแบบรายงาน Report Writing Tools ได้ถูกฝังมาในโมดุลทำให้ผู้ใช้ระบบสามารถออกแบบรูปแบบรายงานตามที่ต้องการได้เอง และไม่มีข้อจำกัด โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด
 • เป็นระบบเปิดซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่องค์การมี โดยระบบมีฟังก์ชั่นการ import และ export
 • รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท (multi-company)   หลายสกุลเงิน (multi-currency) และการควบคุมงบประมาณ (budget) แบบซับซ้อนและหลายเวอร์ชั่นได้

Multi-currency

 • รองรับการบันทึกข้อมูลและการออกรายงาน ในสกุลเงินต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดสกุลเงิน
 • มีส่วนงานฟังก์ชั่นในด้านการ Revaluation เพื่อคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ (unrealised gain/ loss)
 • คำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ( realised gain/loss) และบันทึกบัญชีให้แบบอัตโนมัติ
 • รองรับการนำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคาร
Financial Accounting Systems
ERP software

Fixed Assets

 • สามารถกำหนดสูตรการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้กว่า 10 แบบ เช่นการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-line depreciation)
 • รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานไทย และสากล IFRS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ในการจัดทำงบประมาณ หรือ การคำนวณภาษีได้
 • บันทึกมูลค่าสินทรัพย์ถาวรได้ 2 สกุลเงินหากมีการทำงานร่วมกับระบบบริหารเงินตราต่างประเทศ

Corporate Allocations

 • เป็นโมดุลที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ กับระบบบัญชีทั่วไป และระบบสินทรัพย์ถาวร เพื่อทำการปันส่วนค่าใช้จ่าย หรือรายได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับการปันส่วนข้ามแผนก บริษัท ประเภทค่าใช้จ่าย รวมทั้งการปันส่วนรายได้
 • ปันได้ไม่จำกัดระดับ ตรวจสอบรายการก่อนปันและหลังปันส่วนได้
Financial Accounting Systems

SunSystems Order Management

Sales Management

 • รองรับการทำรายการด้านการขายได้ครบวงจร ตั้งแต่ การออกใบเสนอราคา ใบยืนยันการขาย  การพิมพ์ใบเบิกของ ใบส่งของ และออกใบเรียกเก็บเงิน (invoice) ในรูปแบบเอกสารที่ผู้ใช้ออกแบบเองได้
 • เชื่อมต่อกับระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Stock) เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือ จองสินค้าและตัดสต็อกแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดขั้นตอน สูตรการคำนวณ วงเงิน และราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
 • รองรับการขายในสกุลเงินอื่น ๆ และสามารถวิเคราะห์การขายตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นพนักงานขาย ประเภทของสินค้า สาขา ได้
Financial Accounting Systems
Financial Accounting Systems

Purchase Management

 • ระบบบริหารการจัดซื้อ ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการจัดซื้อ และตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา ตั้งแต่การขอซื้อ (Requisition) การจัดซื้อ (Purchase Order) ไปจนถึงการรับของ และดำเนินการจ่ายเงิน
 • ช่วยตรวจสอบงบประมาณการสั่งซื้อ (Budget) ยอดจัดซื้อ (Commitment)
 • กำหนดรูปแบบเอกสารใบสั่งซื้อ และตรวจสอบการรับสินค้า และการรับใบเรียกเก็บเงินได้จากหน้าจอ  สามารถนำเข้ารายการสั่งซื้อจากระบบอื่นได้
 • ปรับยอดสต็อกสินค้าในระบบสินค้าคงคลังให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังรองรับการสั่งซื้อในสกุลเงินอื่น ๆ และออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการจัดซื้อต่าง ๆ อีกด้วย

Inventory Management

 • การจัดเก็บสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่จำกัดคลังสินค้า
 • บันทึกต้นทุนได้ทั้งแบบมาตรฐาน (standard) เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ค่าเฉลี่ย (average) และอื่น ๆ รวมทั้งทำงานร่วมกับระบบบัญชีรวมในการบันทึกต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์
 • รองรับการโอนสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับสินค้า (Stock Take) ทำงานร่วมกับระบบ Barcode ได้
 • เก็บมูลค่าของสินค้าในสกุลเงินอื่น ๆ นอกจากสกุลเงินฐาน เพื่อการออกรายงาน รวมทั้งสามารถเก็บส่วนประกอบ (Kit) ได้หลายระดับ รองรับการเก็บเลขที่สินค้า (Serial Number) เลขที่ Lot และ Batch รวมทั้งวันหมดอายุ (Expiry Date) และออกรายงานวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วย
Financial Accounting Systems

Query & Analysis for SunSystems (Vision Reporting)

 • ระบบการจัดทำรายงานในซันซิสเต็มส์ PM Q&A (Vision Reporting) ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผ่านทางหน้าจอ Excel หรือ Executive
 • ผู้ใช้สามารถเขียนรายงานเองได้ ตามรูปแบบที่ต้องการ
 • ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งผ่านทางหน้าจอ และทาง web
 • รายงานสามารถเรียกดูในรูปแบบของข้อมูล กราฟรูปภาพ และสามารถเจาะลงไปดูในรายละเอียดได้ เพียงแค่คลิ๊ก
 • ออกรายงานได้ตลอดเวลา โดยได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • สามารถเตือนโดยส่ง email หรือออกเป็นรายงาน เมื่อถึงเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งไว้ โดยใช้งานร่วมกับ Vision Alert
sunsystems accounting software