ข่าวสารและกิจกรรม

ทรัยฟอร์สฯ สมทบทุนโครงการ
‘Fly Green Fund’
ของไทยเวียตเจ็ทและมูลนิธิสืบฯ
และเข้าร่วมกิจกรรมกอลฟ์การกุศล

fly green fund
Fly-Green-Charity-Golf-Day

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมสมทบทุนโครงการ ‘Fly Green Fund’ ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมทั้งทรัยฟอร์สฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ‘Thai Vietjet Fly Green Charity Golf Tournament’ ณ  Alpine Golf Club

โดยโครงการ ‘Fly Green Fund’ มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมถึงรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ทรัยฟอร์สฯ มอบเงินสนับสนุน ‘โครงการน้ำสะอาดเพื่อชีวิตเด็กและชุมชน’

ccf tf

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คุณโจน ลี กรรมการบริหาร (ที่ 1 จากซ้าย), คุณณุตตมา แก้วบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย), คุณเอ็ง เซ็ง เตี่ยว ผู้อำนวยการขายประจำภูมิภาค (ที่ 4 จากซ้าย) จากบริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสนับสนุน ‘โครงการน้ำสะอาดเพื่อชีวิตเด็กและชุมชน’ จำนวน 130,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ