Financial Accounting Systems

ระบบบัญชี และการเงิน Financial Accounting System

ทรัยฟอร์ส ขอนำเสนอ ระบบบัญชีซันส์ซิสเต็มส์ (SunSystems) ที่ได้รับความนิยมจากกว่า 300 องค์กรในประเทศไทยและใน 132 ประเทศทั่วโลก โดยทรัยฟอร์สเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และส่งมอบบริการทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคให้กับลูกค้าที่ต้องการวางระบบ เฉพาะประเทศ หรือนำไปใช้ในต่างประเทศสำหรับบริษัทลูก

ระบบบัญชีซันส์ซิสเต็มส์ (SunSystems) หรือ SunAccount ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของธุรกิจ การรองรับมาตรฐานการบัญชี ทั้งของไทย (TAS) และของสากล ไม่ว่าจะเป็น IFRS หรือ GAAP รวมทั้งการทำงานแบบหลายสกลุเงิน (Multi-currency) หลายบริษัท (Multi-company) และหลายภาษา(Multi-language)

ระบบบัญชีซันส์ซิสเต็มส์ (SunSystems) สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆได้อย่างง่าย และได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัย สามารถทำงานผ่านเว็บและ client server ได้ โดยมีทางเลือกในการใช้งานให้ลูกค้าหลายรูปแบบ

ระบบบริหารข้อมูล Business Intelligence

ทรัยฟอร์สนำเสนอระบบบริหารข้อมูล (Business Intelligence & Performance Management) ผ่านโซลูชั่นส์ Infor dEPM ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบจัดทำรายงาน รวมทั้งการวางแผนทางการเงินและการดำเนินการ ผ่านระบบวางแผนงบประมาณ ระบบพยากรณ์ ระบบจัดทำงบการเงินรวม โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่องค์กรมี เพื่อนำข้อมูลมาทำการวางแผน หรือออกรายงานได้

Solutions & Technology
Solutions & Technology

ระบบจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation) และระบบวางแผนงบประมาณ (Budgeting & Planning)

ระบบ Infor dEPM (Dynamic Enterprise Performance Management) ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้ในการออกงบการเงินรวม และการวางแผนงบประมาณ
ระบบจัดทำงบการเงินรวมของเรา รองรับทั้งการจัดทำงบการเงินแบบ Financial & Statutory ขณะที่ระบบวางแผนงบประมาณของเรา รองรับทั้งการทำงบประมาณในระดับ Balance Sheet และ Profit & Loss โดยสามารถทำการจำลองและทำสมมุติฐานทางการเงิน เพื่อการประมาณการที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดได้ โดยระบบ Infor dEPM ช่วยให้องค์กรทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยระบบมีโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานมาตรฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทำงานร่วมกับ Excel ซึ่งผู้ใช้งานคุ้นเคย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากร Enterprise Resources Planning (ERP)

ทรัยฟอร์สร่วมมือกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรชั้นนำของโลก SAP นำเสนอ SAP Business ByDesign ระบบ Cloud ERP ระบบเอสเอพี BYD เป็นระบบ ERP แบบครบวงจร ซึ่งได้รวบรวม Best practice จากประสบการณ์กว่า 40 ปีของ SAP ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ไปจนถึงการจัดซื้อ และบริหารจัดการคู่ค้า (Supplier Relationship Management) การบริหารโครงการ (Project Management) การจัดการสัญญาและบริการ (Services & Contract Management) ไปจนถึง บัญชีการเงิน (Financial) และการจัดการทรัพยากร (Human Resources Management)

ระบบเอสเอพี BYD ทำงานผ่านเทคโนโลยีคลาวน์ของเอสเอพี โดยใช้ฐานข้อมูล HANA ซึ่งทำงานได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) อยู่ในทุกส่วนงาน โดยสามารถใช้งานผ่าน iPad & มือถือได้

ระบบ SAP BYD ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากว่า 120 ประเทศทั่วโลก รองรับการจัดทำรายงานภาษี และภาษาไทยรวมทั้งรองรับการทำงานแบบ Inter-companies และรองรับมาตรฐานการทำบัญชีหลายรูปแบบ

ระบบ SAP BYD รองรับจำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่ 5 – 10,000 และคิดค่าใช้งานตามความต้องการขององค์กร

Solutions & Technology
Solutions & Technology

ระบบจัดซื้อ และจัดการค่าใช้จ่าย Procurement & Cost Management

ทรัยฟอร์สขอนำเสนอระบบบริหารการจัดซื้อและค่าใช้จ่าย Proactis ทั้งในส่วนของ Purchase-to-Pay และ Sourcing-to-Contract ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารทุกขั้นตอนของการขอซื้อ และจัดซื้อ รวมถึงการรับสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบบัญชีที่องค์กรมีอยู่ พนักงานสามารถทำการขอซื้อได้อย่างง่ายดายและเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อขององค์กร โดยระบบรองรับการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ การตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ เช็คปริมาณสินค้าคงเหลือก่อนจัดซื้อ และทำให้การจัดซื้อเป็นเรื่องโปร่งใส ด้วยระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ระบบสามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยสามารถทำงานผ่านคลาวน์ หรือเป็นแบบการติดตั้งที่องค์กรของท่านได้

ระบบบริหารจัดการค่าใช้จ่าย Expense Management

ระบบ Infor Expense Management (XM) ซึ่งทรัยฟอร์สนำเสนอ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย และการเบิกค่าใช้จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยรองรับการทำงานแบบ self service ของพนักงาน การอนุมัติแบบออนไลน์ โดยทำการตรวจสอบเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนในการจัดทำและเบิกค่าใช้จ่าย รวมถึงการอนุมัติก่อนการเดินทาง (Travel Request) การบันทึกเวลาการทำงาน (Timesheet) และการเบิกจ่ายให้บุคคลที่สาม (Payment Request)

ใน Infor XM เวอร์ชั่นใหม่ ยังช่วยให้องค์กรจัดการการเบิกค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ผ่านการทำงานบนอุปกรณ์ไร้สาย มือถือ และเชื่อมต่อกับระบบบัญชี ระบบ corporate credit card และระบบ payroll ได้

ERP software