Re-think your spending

ทรัยฟอร์สร่วมมือกับ Proactis ผู้เชี่ยวชาญระบบการบริหารการจัดซื้อและค่าใช้จ่าย นำเสนอโซลูชั่นส์ P2P (Procure-to-Pay) และ S2C (Supplier-to-Contract) เพื่อให้องค์กรของคุณจัดการและควบคุมการจัดซื้อได้ตั้งแต่ต้นทาง ถึงการรับสินค้าและการชำระเงิน พนักงานในองค์กรสามารถใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวกโดยผ่านทางเว็บหรือมือถือ และตรวจสอบสถานะการขอซื้อของตัวเองได้ ด้วยระบบ self-service

ฟังก์ชั่นการทำงานของ Proactis ไม่ได้รวมถึงแค่การขอซื้อ (Requisition) และการจัดซื้อ (Purchase Order) การเบิกค่าใช้จ่าย (Expense Claim) แต่ยังรวมถึง การอนุมัติแบบมีขั้นตอน (Workflow Approval) การตรวจสอบนโยบายการจัดซื้อของบริษัท (Policy Compliance) การตรวจสอบงบประมาณ (Budget Check) และเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและอัพเดทข้อมูลการชำระเงินกลับสู่ระบบ

ระบบ Proactis P2P ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบริษัทได้โดยง่าย ระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน ใช้เวลาวางระบบสั้น และปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการจัดซื้อ หรือขั้นตอนการอนุมัติ

ระบบ Proactis P2P ช่วยเอื้อต่อการทำงานแบบอัตโนมัติ ลดการใช้กระดาษและการทำงานในการจัดซื้อที่มากขั้นตอน ข้อมูลทุกอย่างรวมถึงผู้ข้อซื้อ และผู้อนุมัติจะถูกบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบโดยง่าย

Procurement & Cost Management
Procurement & Cost Management

ประโยชน์ของระบบบริหารการจัดซื้อ Proactis

  • ช่วยควบคุมการจัดซื้อ และการตรวจสอบงบประมาณก่อนการอนุมัติ
  • รองรับการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  • รองรับนโยบายการจัดซื้อขององค์กร
  • ลดการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
  • ลดขั้นตอนการขอซื้อ การติดตามสถานะการขอซื้อและการรับสินค้า และงานธุรการ
  • ลดเวลาการจัดการๆจัดซื้อ และการทำงานด้วยมือ
  • รองรับการขอซื้อ และการอนุมัติผ่านมือถือ และอีเมล์
  • วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ เพื่อต่อรองกับผู้ขายให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
  • จัดทำ KPI สำหรับ Supplier และฝ่ายจัดซื้อได้ ผ่านทางระบบรายงานและ Dashboard