บริการวางระบบซอฟต์แวร์

ทรัยฟอร์สนำเสนอบริการแบบครบวงจรแก่องค์กรทุกขนาด โดยบริการของเรารวมถึง

Services

วางระบบแบบที่เดียว

ทรัยฟอร์สให้บริการวางระบบ ด้วยวิธีการมาตรฐานของเราที่ช่วยให้ระบบสามารถขึ้นใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนด ตามขอบเขตการทำงาน (scope) และตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ โดยเรานำเสนอมูลค่าเพิ่มให้คุณจากประสบการณ์ของเราในหลากหลายธุรกิจ และ best practice ที่ได้จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

การวางระบบของเรารวมถึงการให้บริการตั้งแต่ต้นจนระบบขึ้นใช้งานได้ โดยทีมงานโครงการและการบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพ

Financial Accounting Systems

วางระบบแบบภูมิภาค

ทรัยฟอร์สมีสำนักงานในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเราสามารถนำเสนอบริการวางระบบในประเทศไทย และนำไปใช้ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยหลักการของเราคือการสร้างระบบหลัก Core System เพื่อรองรับความต้องการหลักของทุกภูมิภาค จากนั้นจะสามารถนำไปใช้งานในสาขาหรือประเทศอื่นๆ โดยเพิ่มความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ยังรักษาโครงสร้างหลัก เพื่อการทำงบการเงินรวม และการควบคุมที่ง่าย และยังลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบแบบแยกกันแต่ละออฟฟิศได้

การวางระบบของเรารวมถึงการเก็บข้อมูล requirement การกำหนดค่าในระบบเพื่อให้ระบบทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ การให้การอบรมทั้งในระดับผู้ใช้งาน และผู้ดูแล

Services

รายงานมาตรฐานสำหรับแต่ละธุรกิจ รวมทั้งรายงานภาษีสำหรับแต่ละประเทศ

เพื่อให้การวางระบบขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทรัยฟอร์สมีรูปแบบรายงานที่ใช้ในแต่ละธุรกิจ และตามความต้องการของรัฐบาลและหน่วยงานของแต่ละประเทศ รวมถึงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และรายงาน OIC Report สำหรับธุรกิจประกัน และธุรกิจอื่นๆ เช่น เช่าซื้อ (Leasing) หลักทรัพย์ (Securities) เป็นต้น โดยรายงานเหล่านี้ได้ถูกออกแบบไว้แล้วและสามารถนำมาใช้งานได้ทันที

บริการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์

Home

การอบรมให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ทรัยฟอร์สให้ความสำคัญ โดยเรามีหลักสูตรซึ่งเป็นมาตรฐาน หรือสามารถออกแบบตามความต้องการของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในระบบผู้ใช้งาน ผู้บริหาร หรือฝ่ายเทคนิค โดยคอร์สมาตรฐานซึ่งทางทรัยฟอร์สเปิดสอนรวมถึง

 • SunSystems training – Application & Technical
 • Q&A (Vision Reporting) training
 • Oracle
 • Proactis P2P training

บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

Financial Accounting Systems

ทรัยฟอร์สนำเสนอบริการให้คำปรึกษาในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอน และลดต้นทุนในการทำงานได้ โดยบริการเหล่านี้รวมถึง

 • ศึกษากระบวนการธุรกิจ และปรับปรุงขั้นตอน (Business Process Mapping and Documentation)
 • ออกแบบระบบให้รองรับมาตรฐานของหน่วยงานราชการ และสากล (Regulatory compliance support) เช่น IFRS, GAAP, รายงาน OIC
 • ออกแบบและให้คำปรึกษา เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน (Operations Automation)
 • ออกแบบและให้คำปรึกษา เพื่อลดต้นทุน ควบคุมงบประมาณ และค่าใช้จ่าย (Cost control, procurement, expense & budget control)

บริการทางเทคนิค และบริการพัฒนาระบบ

Services
 • บริการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์อื่น
  ทรัยฟอร์สมีความชำนาญในการเชื่อมต่อระบบซอฟต์แวร์ของเรา เข้ากับระบบอื่นๆ ที่องค์กรของคุณใช้อยู่ เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียวและลดขั้นตอน รวมทั้งความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลเข้าด้วยมือ
 • บริการติดตั้งระบบ
  รวมถึงการติดตั้งเครือข่ายที่องค์กรของคุณ หรือที่ hosting facility
 • บริการพัฒนาระบบ
  ทรัยฟอร์สให้บริการพัฒนาระบบเพิ่มเติม รวมถึง

  • Bank Payment Interface
  • eRevenue & eTax Submission
  • eInvoicing & eReceipt
  • EDI
  • Systems customization and tailor-made development

บริการบำรุงรักษา

Services

สัญญาบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานของทรัยฟอร์ส จะสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาหรือมีคำถามในการใช้งานระบบ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์และการทำ remote access

ทรัยฟอร์สมีทีมงานให้บริการบำรุงรักษา โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของ application และ technical เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อการอัพเกรด ให้ลูกค้าได้อยู่ในเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ