สถาบันอุดมศึกษาจะผสมผสานซอฟต์แวร์ อินฟอร์ ซันซิสเต็มส์เข้าสู่หลักสูตร อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพันธมิตรด้านการศึกษาของอินฟอร์

กรุงเทพฯ – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – อินฟอร์ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและสำหรับรองรับระบบคลาวด์ ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ผ่านโครงการพันธมิตรด้านการศึกษา (Education Alliance Program หรือ EAP) แนวคิดริเริ่มที่มุ่งช่วยเหลือสถาบันการศึกษาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา นับเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของอินฟอร์ครั้งแรกในอาเซียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 100 คนจะเข้าร่วมโครงการ EAP ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

โครงการ EAP ของอินฟอร์ได้รับการเปิดตัวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และแพลทฟอร์มการเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงซึ่งช่วยให้พวกเขาสั่งสมทักษะและขีดความสามารถเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2559 โครงการนี้ฝึกอบรมนักศึกษามากกว่า 1,500 คน และขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย โครงการ EAP นำเสนอการฝึกอบรมโซลูชั่นส์CloudSuite™ ของอินฟอร์ ซึ่งทำงานอยู่บนบน อเมซอน เว็บ เซอร์วิส (Amazon Web Services®) สามารถเข้าถึงศูนย์เทคโนโลยี Centres of Excellence การรับรองซอฟต์แวร์แบบกลุ่มชั้นนำของอินฟอร์ โอกาสเข้ารับการฝึกงานกับอินฟอร์และเข้าร่วม Skills Marketplace ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้รับโอกาสการทำงานและการเป็นพันธมิตรที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะได้ใช้ซอฟต์แวร์อินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ ซึ่งครอบคลุมอินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ ไฟแนนเชียลส์ (Infor SunSystems Financials) และอินฟอร์ บีไอ คิวแอนด์เอ (Infor BI Q&A) อินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ ไฟแนนเชียลเป็นโซลูชั่นแบบบูรณาการที่ผสมผสานกระบวนการใช้งานทางธุรกรรมที่ยืดหยุ่นเข้ากับการวิเคราะห์แบบทันทีและการรายงานอย่างกว้างขวาง ขณะที่อินฟอร์ บีไอ คิวแอนด์เอ เป็นโซลูชั่นคลาวด์ที่รองรับการใช้งานข้อมูลแสดงผลภาพที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นรูปธรรมและการดำเนินการได้ทันที ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังเป็นการมอบการบริการด้วยซอฟต์แวร์ (SaaS)คลาวด์ ซันซิสเต็มส์ ไฟแนนเชียลส์ครั้งแรกของอินฟอร์ในเอเชีย แปซิฟิก

“การเป็นพันธมิตรกับอินฟอร์จะช่วยให้นักศึกษาของเรามีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ธุรกิจในประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากแนวคิดริเริ่มของอินฟอร์ที่ส่งเสริมทักษะแรงงานให้พร้อมต่อความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากอินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในมากกว่า 200 องค์กรทั่วประเทศไทย” ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีคณะการบัญชี และผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชีหรือCIBA ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าว

อินฟอร์ยังได้รับประโยชน์จากความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฯ ได้เข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และช่วยพัฒนากลุ่มบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคนี้

“อินฟอร์เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เรามีความภาคภูมิใจในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เราไม่เพียงเฝ้ารอที่จะได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ แต่ยังมอบเทคโนโลยีและความรู้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศไทย” เฮเลน มาสเตอร์ส รองประธาน และกรรมการผู้จัดการประจำเอเชียใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอาเซียนของอินฟอร์กล่าว “เราพร้อมที่จะขยายความคิดริเริ่มของโครงการพันธมิตรด้านการศึกษาของอินฟอร์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ บริษัทให้บริการวางระบบและพันธมิตรชั้นนำ (Gold Certified Partner) ของอินฟอร์ในประเทศไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอินฟอร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภายใต้โครงการพันธมิตรการศึกษา (Partners in Education หรือ PiE) เพื่อมอบคำปรึกษา แนวทาง และโครงสร้างเพื่อดำเนินแนวคิดริเริ่มโครงการพันธมิตรด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ไตรฟอร์สจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการความสัมพันธ์และผู้ประสานงานระหว่างโครงการพันธมิตรด้านการศึกษาของอินฟอร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“เรามีความยินดีที่ได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินแนวคิดริเริ่มโครงการพันธมิตรด้านการศึกษาของอินฟอร์และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้เกิดผลสำเร็จ” โจน ลี กรรมการบริหาร ทรัยฟอร์ส กรุ๊ปกล่าว “โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการใช้งานเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจ”

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่ประยุกต์ใช้แนวทางไทยแลนด์โมเดล 4.0 ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลปัจจุบันและชูนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนหลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงสร้างสรรค์วิทยาลัยใหม่ที่มีชื่อว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชีหรือ CIBA ประกอบด้วย 4 สาขาหลัก ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ CIBA จะได้รับพลังขับเคลื่อนหลักจากการจัดการนวัตกรรมแบบเดียวกับไทยแลนด์โมเดล 4.0 และผนึกความร่วมมือกับทุกสาขาและหลักสูตรเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่าสูงสุด CIBA มีการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมและการเรียนรู้ตามโมเดล 4.0 ของรัฐบาลไทยซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อน CIBA ได้นำเอานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและการเรียนรู้ของเราทั้งระบบการบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการโลจิสติกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวขับเคลื่อนธุรกิจคือนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือโซลูชั่นส์นวัตกรรมใหม่อย่างฟินเทค (FinTech) เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงถูกผสมผสานไว้ในการสอนและการเรียนรู้ของ CIBA บัณฑิตของเราจะมีดีเอ็นเอของธุรกิจใหม่ในการสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

เกี่ยวกับ ทรัยฟอร์ส  โกลบอล  โซลูชั่นส์ จำกัด

ทรัยฟอร์ส  โกลบอล  โซลูชั่นส์ มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ มอบบริการจากแหล่งเดียวในด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจ การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนการเงิน การปฏิบัติงาน และโซลูชั่นส์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรให้แก่ลูกค้าระดับองค์กรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป้าหมายของเราคือการใช้งานโซลูชั่นส์แบบผสมผสานที่รวดเร็วและดีที่สุดในตลาดให้แก่ลูกค้าของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม  ข้อมูลเพิ่มเติม www.triforcegs.com หรือติดต่อ 02-235-2312 ต่อ 14

เกี่ยวกับ Infor

อินฟอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทางในระบบคลาวด์ ด้วยพนักงาน 15,000 คน และลูกค้ากว่า 90,000 รายในกว่า 170 ประเทศ ซอฟต์แวร์ของอินฟอร์ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.infor.com