จุดเด่นของระบบ Infor SunSystems สำหรับองค์กร NGO

จากบล็อกก่อนๆ ที่เกี่ยวกับ Infor SunSystems ก็พอที่จะรู้คอนเซ็ปท์คร่าวๆ ว่าโซลูชั่นส์นี้ทำอะไรได้บ้าง วันนี้เรามาดูฟีเจอร์แบบเจาะลึกลงไปกันดีกว่า ว่ามีคุณสมบัติอันไหนที่โดดเด่นและเหมาะกับองค์กรแบบ NGO บ้าง

คุณสมบัติเด่นของระบบ Infor SunSystems สำหรับองค์กร NGO 

 

Functionality

Explanation

1

Support Multiple COA & Multiple Companies

รองรับผังบัญชีที่หลากหลายและการทำงานแบบหลายองค์กร/ หน่วยงาน

 

 

โซลูชั่นส์ SunSystems รองรับการขยายความเติบโตขององค์กร โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกิจ (company) สาขา (branch) และหน่วยงานขององค์กร (business unit) ซึ่งแต่ละหน่วยงานขององค์กร (BU) สามารถสร้างรหัสบัญชี (COA) ของตัวเองได้ ซึ่งผังบัญชีนี้อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้

ในกรณีที่ผังบัญชีต่างกัน  ระบบสามารถทำการ map เพื่อทำรายงานงบการเงินรวมได้ นอกจากนี้โซลูชั่นส์ยังสามารถรองรับการแปลงค่าสกุลเงิน และมีการรองรับการปิดบัญชีด้วยงวดบัญชีที่แตกต่างกัน

2

 

Consolidate financial report

ความสามารถในการทำงบการเงินรวม

 

SunSystems มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถ map โค้ด GL ได้ โดยสามารถจัดกลุ่มต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย และมีการรวมบัญชีจากรหัสบัญชีที่ต่างกัน เพื่อจัดทำงบการเงินรวม

3

Inter-companies Posting Automatically

รองรับการลงบัญชีสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานในเครือเดียวกัน

SunSystems รองรับการโพสต์รายการบัญชีระหว่างบริษัทแบบอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าสมุดบัญชี (Journal Type)  เป็นแบบ Intercompany และสร้างรายละเอียดรายการบัญชีที่ต้องการบันทึก รวมถึงระบุบริษัทตั้งต้น และบริษัทเป้าหมายได้

4

Analysis Capability to produce reports by Department/ Division/ Unit, Project, Branch, etc.

มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และในหลายมิติ

 

 

ผู้ใช้สามารถสร้างรหัสวิเคราะห์ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มรหัสใหม่ได้เอง เช่น รหัสแผนก  รหัสโครงการ หรือรหัสงบประมาณ

SunSystems สามารถออกรายงานแบบสรุป หรือตามรหัสวิเคราะห์ที่มี และให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจและวางแผนได้

นอกจากนั้นระบบสามารถปิดรหัสวิเคราะห์นั้น เมื่อเสร็จสิ้นหรือปิดโครงการ ผู้ใช้สามารถเก็บรหัสไว้ในระบบได้แม้จะไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น

5

Advance Management

การเบิกเงินสดล่วงหน้า

 

ซอฟต์แวร์ SunSystems รองรับความต้องการของหน่วยงาน NGO โดยสามารถจ่ายเงินล่วงหน้า (advance) ให้กับพนักงานได้ ซึ่งระบบสามารถบันทึกข้อมูลเงินล่วงหน้าได้ รวมทั้งรายละเอียด เช่น พนักงาน / โครงการ / สาขาและรองรับการล้างและการกระทบยอด ณ สิ้นงวด

6

Budgeting System

ระบบควบคุมงบประมาณ

 

ระบบ SunSystems รองรับการจัดเก็บงบประมาณได้มากถึง 10 แบบ/เวอร์ชั่นต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจ โดยงบประมาณสามารถกำหนดตามรหัสบัญชีหรือกำหนดตามรหัสการวิเคราะห์และสามารถนำเข้าระบบได้ผ่านเทมเพลตของ Excel

ระบบมีความสามารถในการทำรายงานเพื่อวิเคราะห์งบประมาณและมีการเปรียบเทียบงบประมาณกับประสิทธิภาพที่ได้ (Budget VS Actual) ในแบบรายเดือน รายไตรมาสและรายปี

นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่องบประมาณเกินหรือถูกบล็อคไม่ให้มีการโพสต์รายการ

 

Functionality

Explanation

7

Reporting Tools

เครื่องมือจัดทำรายงาน

การทำรายงานของระบบ SunSystems นั้นเป็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบได้เอง  โดยเครื่องมือจัดทำรายงานถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และทำงานบน Excel และสามารถเพิ่มรูปแบบใหม่ๆได้เองโดยไม่จำกัดรูปแบบตามความต้องการของผู้บริหารหรือผู้บริจาค (donor)

ระบบรายงานของ SunSystems สามารถเจาะลึกลงไปถึงระดับการวิเคราะห์ เช่น ยอดบริจาคตามประเภทของผู้บริจาค ค่าใช้จ่ายที่แบ่งแยกย่อยตามโครงการ / สาขา / กิจกรรม ฯลฯ หรือเจาะลึกลงในรายละเอียดระดับรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น การเขียนรายงานของ SunSystems นั้นจึงเป็นเรื่องง่ายและใช้งานได้ง่าย  โดยผู้ใช้งานบัญชีสามารถจัดการได้เอง

นอกจากนี้ทางทรัยฟอร์สได้มีหลักสูตรอบรมเรื่องการเขียนรายงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น

8

Excel Import

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

 

ระบบ SunSystems สามารถนำเข้ารายการบัญชีผ่าน Excel ได้ ซึ่งช่วยลดการบันทึกรายการด้วยมือและทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

การนำเข้ารายการผ่าน Excel template อาจจะมาจากสาขา /แผนกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายการเช่น ค่าใช้จ่ายจากพนักงาน เป็นต้น

9

 

Ability to produce Financial Reports without Posting

การเรียกดูรายงานการเงิน ก่อนการโพสต์รายการจริง

 

 

 

SunSystems รองรับการโพสต์ได้ 2 แบบ คือแบบชั่วคราว (Provisional Post) ที่สามารถแก้ไขได้และแบบถาวร (Hard Post)

โดยแบบที่ 1 การผ่านรายการแบบชั่วคราว ช่วยให้องค์กรสามารถเรียกดูรายงานทางการเงิน โดยสามารถตั้งสถานะเป็น Draft และจะยังคงแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเรียกคืนได้จนกว่าจะโพสต์แบบถาวร และปิดงวด

 

10

 

Support reporting based on different periods for auditing purpose

รองรับการทำรายงานตามระยะเวลา ต่างๆ เช่น เพื่อการออดิท

 

ระบบ SunSystems รองรับการปิดงบการเงินได้มากถึง 999 งวด โดยสามารถปิดงบการเงินในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการออดิท นอกจากนี้ยังสามารถเปิดงวด 13 เพื่อการปรับปรุงยอดได้

11

Integration

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

 

ระบบ SunSystems รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่องค์กรใช้งานอยู่ เช่น ระบบ CRM ระบบเงินเดือนและอื่นๆ

โดยสามารถนำข้อมูลเข้ามาได้ในรูปแบบของ csv, xls หรือ xml (สำหรับ XML นั้น เรามีโมดุล SunSystems Connect เพื่อรองรับการเชื่อมต่อผ่าน API)

นอกจากนั้น ระบบสามารถตั้งเวลาในการนำเข้าข้อมูลและโพสต์ได้ โดยระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้ามา ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะสามารถตั้งโพสต์ได้โดยอัตโนมัติ หรือนำรายการไปพักไว้ เพื่อการยืนยันการโพสต์อีกครั้ง

 

Functionality

Explanation

12

 

Electronic Fund Transfer (EFT)

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

SunSystems รองรับการทำธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

(EFT) โดยการสร้างธุรกรรมการชำระเงินตามรูปแบบเฉพาะที่แต่ละธนาคารต้องการ และยังสามารถนำเข้าหมายเลขเช็คหรือหมายเลขโอนเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบในอนาคตได้

13

Bank Reconciliation

การกระทบยอดและการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

 

 

บัญชีเจ้าหนี้สามารถดำเนินการกระทบยอดได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่สามารถกำหนดได้เอง โดยเมื่อรายการตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ตรงกับวันที่ทำธุรกรรม จำนวนเงิน ฯลฯ ระบบจะทำการจับคู่ให้โดยอัตโนมัติ  นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างรายงานการกระทบยอดเพื่อความง่ายในการตรวจสอบ

 

14

 

Multi- currencies

รองรับการบันทึกบัญชีแบบหลายสกุลเงิน

 

 

ระบบ SunSystems รองรับการบันทึกบัญชี ไม่จำกัดสกุลเงินและสามารถนำอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาในระบบได้

ระบบรองรับสกุลเงินฐานถึงสองสกุลเงินเพื่อบันทึกและจัดทำรายงาน เช่น ในสกุลเงินฐาน (THB) และ ในสกุลเงินเพื่อการจัดทำรายงาน (USD) นอกจากนี้ระบบยังมีความสามารถในการประเมินค่าสกุลเงิน (Revaluation) เพื่อบันทึกกำไรและขาดทุน ทั้งที่รับรู้และยังไม่รับรู้

15

Audit Trail and Access Tracking

การตรวจสอบและการติดตามการเข้าถึง

 

โซลูชั่นส์ SunSystems มีระบบรองรับการตรวจสอบ (audit trail) และติดตามการเข้าถึงของระบบ (system access) โดยการตรวจสอบสามารถกำหนดได้ในแต่ละ  ฟังก์ชั่นการใช้งาน  รวมทั้งสามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน (permission) ได้แบบละเอียด นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูรายงานได้ตามที่ต้องการ

16

 

 

System Security

ระบบมีความปลอดภัย

 

 

SunSystems มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามประกาศ Sarbanes-Oxley โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้ด้วยความซับซ้อน และกำหนดเวลาให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัส

17

Vendor Experiences

ประสบการณ์ของผู้วางระบบ

 

 

ทรัยฟอร์สมีประสบการณ์ในการวางระบบสำหรับองค์กรแบบ NGO โดยที่ปรึกษาของเราเข้าใจในเรื่องของการบัญชีสำหรับองค์กร NGO และสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านกระบวนการทางด้านบัญชีแก่ลูกค้าของเรา

 

18

References in NGO

ลูกค้าองค์กร NGO

 

ระบบ SunSystems เป็นที่รู้จักกันในองค์กรของ NGO เช่น World Vision หรือมูลนิธิ Habitat for Humanity เป็นต้น องค์กรเหล่านี้ใช้ซอฟต์แวร์ SunSystems เพื่อจัดการกับบัญชีในสาขาต่างๆ ทั่วโลก  นอกจากนั้น เรายังมีลูกค้าที่เป็นองค์กรท้องถิ่นเช่นกัน

19

 

รองรับการจัดทำรายงานตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

 

SunSystems รองรับ IFRS โดยระบบรองรับการรายงานตามโครงสร้างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

 

ถ้าหากสนใจโซลูชั่นส์ SunSystems สามารถกด Request Free Demo แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปในทันทีหรือโทร : 02-235-2312 (13)