5 คุณสมบัติที่ต้องมองหาจากระบบบริหารงานขายแบบอัตโนมัติ

ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขายมีตั้งแต่การเพิ่มรายได้และผลกำไร ไปจนถึงการทำให้ทีมบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยการจัดการงานจำนวนมากพร้อมกัน คือ ระบบอัตโนมัติ ดังนั้น เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงลึก และการดำเนินการขายที่มีระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก

ต่อไปนี้คือ 5 คุณสมบัติที่ควรมองหาจาก ระบบบริหารงานขายแบบอัตโนมัติ

1. การแสดงข้อมูลการขายด้วยภาพ
ปริมาณข้อมูลที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องใช้งานอาจมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังรวบรวมตัวเลขรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง โดยต้องประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนขายและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์การขายที่ดีขึ้น ซึ่งจะดีกว่าหากมีซอฟต์แวร์ช่วยแสดงข้อมูลการขายด้วยภาพ  ให้สามารถเห็นข้อมูลและสถานการณ์ได้รวดเร็ว

2. การกำหนดลีดและขอบเขตการขาย
ตัวแทนขายของทีมอาจดูแลผลิตภัณฑ์ต่างกัน หรือกระจายอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดต่างๆ ซึ่งการกำหนดตัวแทนขายและกระจายลีดใหม่ๆ เพื่อช่วยให้บรรลุโควตาการขาย สามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการขาย

3. การกำหนดคะแนนให้กับลีด
ทีมขายอาจมีลูกค้าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก หากมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือลีด จะทำให้ตัวแทนขายสามารถโฟกัสลูกค้าที่มีแนวโน้มและทำการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น

4. Pipeline การขาย
การรู้ว่าดีลใดจะทำให้เกิดยอดขายตามจริงภายในกรอบเวลาที่กำหนด สามารถช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายทราบถึงสถานะของลีดและรายได้ที่ทีมขายจะทำได้ในช่วงเวลานั้น โดยซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติที่ช่วยการขายจะแสดงข้อมูล Pipeline Stage ของทีมขายได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการให้ความช่วยเหลือทีมขายให้ดำเนินการปิดการขายอย่างรวดเร็ว

5. การพยากรณ์ยอดขาย
การมีซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยคาดการณ์รายได้ และแจ้งให้ฝ่ายขายทราบหากสิ่งต่างๆ เป็นไปตามแผน จะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อวางแผนกิจกรรมการขายต่อไป

Freshsales จาก Freshworks มี ระบบบริหารงานขายแบบอัตโนมัติ สามารถสร้างและกำหนดเวลารายงานสำหรับตัวคุณเองได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคคลและภาพรวมของทีมได้ รวมทั้งคาดการณ์ตัวเลขยอดขาย ซึ่งช่วยให้ฝ่ายขายประหยัดเวลา ติดตามผลการขาย ปิดการขายได้เพิ่มขึ้น และลดการเสียโอกาสการขายที่จะเกิดขึ้นได้

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คลิก https://triforcegs.com/th/contact-us/

บทความอ้างอิง:
https://www.freshworks.com/crm/sales/sales-automation-software-blog/

Loading